Menu

Categories

برگزاری یکصد و هفتادمین جلسه کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

برگزاری یکصد و هفتادمین جلسه کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و هفتادمین جلسه « گروه کاری حمایت از سرمایه‌گذاری استان» به رياست جناب آقاي مهندس افشون معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان محل سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار به ‌منظور واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به بخش ‌غیردولتی

فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار به ‌منظور واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به بخش ‌غیردولتی

   وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(2)، عملیات ساخت، مرمت ، احیاء و حق بهره‌برداری پروژه‌های مطروحه درجدول ذیل را با شرایط مندرج در اسناد فراخوان به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

0 Comments
Article rating: No rating
برگزاری یکصد و شصت و ششمین جلسه کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

برگزاری یکصد و شصت و ششمین جلسه کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و شصت و ششمین جلسه « کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان» به رياست جناب آقاي دکتر رحیمی استاندار محترم فارس و با حضور جناب آقای افشون معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، جناب آقای دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس و مدیران محترم سایر دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین جلسه کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

برگزاری یکصد و شصت و چهارمین جلسه کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و شصت و چهارمین جلسه «گروه کاری حمایت از سرمایه‌گذاری استان» به رياست جناب آقاي مهندس افشون معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان محل سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
سهـامتان را نفروشید‌ سـود‌ بیشتری می برید‌

سهـامتان را نفروشید‌ سـود‌ بیشتری می برید‌

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس؛ نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس د‌ر گفت و گو با سرویس اقتصاد‌ی «خبرجنوب» اظهار د‌اشت: با پیشنهاد‌ رئیس جمهور مبنی بر آزاد‌سازی سهام عد‌الت و تایید‌ آن توسط مقام معظم رهبری، خوشبختانه شرایط استفاد‌ه مرد‌م از سود‌ این سهام مهیا گرد‌ید‌‌. وی با بیان این که سهام مرد‌م ارزش متفاوتی نسبت به یکد‌یگر د‌ارد‌ اظهار د‌اشت: ارزش سهام عد‌الت مرد‌م حد‌ود‌ ۱۱ برابر شد‌ه است که بر این اساس ارزش سهام عد‌الت مرد‌م فارس به بیش از ۲۰هزار میلیارد‌ تومان رسید‌ه است.

0 Comments
Article rating: No rating
RSS
12345678910Last
دی ان ان