Menu

Categories

بخشش 100 درصدی جرائم مالیاتی درصورت استفاده از اوراق تهاتر خزانه

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس؛ نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در مصاحبه با سرویس اقتصادی روزنامه خبر جنوب از بخشش ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی در صورت تسویه بدهی مالیاتی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه خبر داد.

 

دائی در توضیح این خبر گفت: به موجب بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته اند، درصورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش آن ها بخشوده می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی می توانند بدهی های ایجاد شده خود به دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ را با بدهی های قطعی شده دولت از خود تا پایان سال ۱۳۹۷ تهاتر نمایند. وی تاکید نمود برای استفاده از این ظرفیت تهاتر می بایست قبلا بدهی متقاضیان در سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت گردیده باشد. در پایان ایشان از متقاضیان خواست در صورت تمایل به تسویه بدهی از طریق اسناد تسویه خزانه، می‌توانند به اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس مراجعه نمایند.

Print
0 Comments
Rate this article:
No rating

Categories: خبر, اطلاعیه هاNumber of views: 4006

Tags:

x
دی ان ان