Menu

Categories

یکصد و پنجمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و پنجمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و پنجمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ به رياست جناب آقاي مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
راهنمای فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان فارس؛ زمستان ۱۳۹۶

راهنمای فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان فارس؛ زمستان ۱۳۹۶

راهنمای فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان فارس؛ زمستان ۱۳۹۶

0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و چهارمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و چهارمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و چهارمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ به رياست جناب آقاي مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس، جمشیدی مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.
0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و سومین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سومین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سومین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ 1397/3/30 به رياست جناب آقاي مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس، جمشیدی مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.
0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و یکمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و یکمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و یکمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۹۷/۲/۳۱ به رياست جناب آقاي مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور مهندس فروزانی معاون محترم گردشگری و امور زائرین استانداری فارس، دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس، جمشیدی مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان به منظور رسیدگی به درخواست گروه بین‌المللی آبادراهان پارس، در استانداری فارس برگزار گردید.
0 Comments
Article rating: No rating
RSS
First22232425262728293031
دی ان ان