Menu

Categories

روزنامه عصر مردم : دائی در گفتگو با عصر مردم از اعلام آمادگی هیات سرمایه گذار چینی جهت تولید انرژی پاک در شیرازخبر داد.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس در گفتگو با خبرنگار عصر مردم از آمادگی جهت هرگونه همکاری در راستای تسهیل و تسریع صدور مجوزها خبر داد و گفت: در نشست با سرمایه گذاران چینی ، با بیان مزایا و مشوقهای قانون سرمایه گذاری خارجی در پوشش ریسکهای سیاسی اجرای پروژه ، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای تسهیل و تسریع صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران اعلام نمودیم.

Print
0 Comments
Rate this article:
No rating

x
دی ان ان