Menu

Categories

بررسی عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس در سال 1397

بررسی عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس در سال 1397

دائی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی، کارکنان معاونت اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس، عملکرد این مرکز در سال گذشته را مرور نموده و با توجه به واگذاری مسئولیت رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران داخلی، نقش نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها را در ارائه مشاوره های تخصصی و رفع مشکلات سرمایه گذاران بسیار مؤثر دانست. وی با اشاره به محدودیت ها و مشکلات سرمایه گذاری در شرایط تحریم های ظالمانه بین المللی و جنگ اقتصادی، بر اهمیت استفاده از این فرصت در راستای بهبود فضای کسب و کار، تقویت زیرساخت‌ها و همچنین شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری منطبق بر اولویت ها و پتانسیل های استان، تأکید نمود.

0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و سی‌ و هشتمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و هشتمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و هشتمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به رياست جناب آقای مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و سی‌ و هفتمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و هفتمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و هفتمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ به رياست جناب آقای مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و سی‌ و ششمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و ششمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و ششمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ به رياست جناب آقای مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
یکصد و سی‌ و چهارمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و چهارمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان فارس

یکصد و سی‌ و چهارمین جلسه «كميته جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان» در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ به رياست جناب آقای مهندس رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس و با حضور دائی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، فولادفر مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس و مدیران‌ محترم دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.

0 Comments
Article rating: No rating
RSS
12345678910Last
دی ان ان