Menu

Categories

تقدیر و تشکر از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی مستقر در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس

نظر به اینکه استان فارس موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ گردیده است، لذا دائی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارای و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس، طی مراسمی در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ از همکاری و همدلی ۱۵ نماینده دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تشکر و قدردانی نمود.

 

ایشان در این مراسم ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح ساختار و ریل‌گذاری در امر سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقاء جایگاه و تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به عنوان تنها مرجع قانونی مراجعه سرمایه‌گذاران خارجی که در نهایت منجر به جلب بالغ بر ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ و کسب رتبه برتر گردید، بر ضرورت تسهیل و تسریع صدور مجوزهای لازم و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تأکید نمود.

Print
0 Comments
Rate this article:
No rating

Categories: خبر, خبر تصویری, اطلاعیه هاNumber of views: 395

Tags:

x
دی ان ان