Menu

Categories

بازید معاون امور اقتصادی استان فارس به همراه گروه بلژیک و هلند جهت احداث نیروگاه خورشیدی

در این بازدید از شهرستان‌های فیروزآباد و قیروکارزین بازدید به عمل آمد و نقاطی در این شهرستان‌ها که دارای ساختگاه مناسب جهت احداث تیروگاه خورشیدی بود، به سرمایه‌گذاران پیشنهاد گردید.

Print
0 Comments
Rate this article:
No rating

Categories: خبر, اطلاعیه هاNumber of views: 684

Tags:

x
دی ان ان